งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
20 ก.พ. 61
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์
20 ก.พ. 61
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย
19 ก.พ. 61
คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. รับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง
19 ก.พ. 61
คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. รับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์
16 ก.พ. 61
เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
13 ก.พ. 61
เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด รับสมัคร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
13 ก.พ. 61
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. รับสมัคร พนักงานบัญชี
9 ก.พ. 61
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 368 อัตรา (ทั่วประเทศ)
7 ก.พ. 61
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ภาคเหนือ ตอนบน) รับสมัคร 3 อัตรา
7 ก.พ. 61
สำนักบริการวิชาการ มช. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
6 ก.พ. 61
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
5 ก.พ. 61
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 4 อัตรา
31 ม.ค. 61
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1(เชียงใหม่) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
29 ม.ค. 61
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศรับสมัคร ช่างไฟฟ้า
29 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย
28 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน 2 อัตรา
26 ม.ค. 61
สถาบันพลังงาน มช.รับสมัครคนงานดูแลระบบชีวมวล(รับเพิ่ม)วุฒิ ม.3 จำนวน 4 อัตรา
24 ม.ค. 61
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานบริหารงานบุคคล 3 อัตรา
23 ม.ค. 61
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ
19 ม.ค. 61
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสมัคร 24 อัตรา