งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
12 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์)
12 ธ.ค. 60
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
9 ธ.ค. 60
ศูนย์บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
4 ธ.ค. 60
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาฯ
4 ธ.ค. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร พนักงานธุรการ
4 ธ.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานประสานงานโครงการ
4 ธ.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานบัญชี
29 พ.ย. 60
วิศกรประจำโครงการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 พ.ย. 60
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
28 พ.ย. 60
เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัคร 28 อัตรา
25 พ.ย. 60
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัคร 4 อัตรา
24 พ.ย. 60
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร ผู้ปฎิบัติงาน ณ จุดตรวจ
24 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
23 พ.ย. 60
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
23 พ.ย. 60
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัคร 5 อัตรา
23 พ.ย. 60
สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัคร สมุห์บัญชี (ลำพูน พิษณุโลก ระยอง)
22 พ.ย. 60
สถาบันพลังงาน มช. ขยายเวลารับสมัคร คนงานดูแลระบบชีวมวล วุฒิ ม.3 ถึง 6 ธ.ค.60
22 พ.ย. 60
สถาบันพลังงาน มช.รับสมัครพนักงานช่าง (สาขาไฟฟ้า) จำนวน 8 อัตรา ถึง 6 ธ.ค.60
21 พ.ย. 60
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร 72 อัตรา
17 พ.ย. 60
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี